Pn-Pt  6:30 - 17:00

Dyrektor  10:00 - 14:00

Edukacja

Program

Praca Naszego przedszkola oparta jest na programie "Kocham Przedszkole, którego autorkami są Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek. Dlaczego właśnie on? Program dostosowany jest do wymagań nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 roku. Przede wszystkim zorientowany jest na dziecko oraz na jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju.

Podstawę programową realizujemy w każdej czynności dnia codziennego, podczas zajęć i zabaw dowolnych, podczas aktywności na powietrzu i przede wszystkim podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciele planują procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z wykorzystaniem przyjętego programu, w oparciu o plany miesięczne.  

Codziennie doskonalimy system wychowawczy przedszkola, każda grupa pracuje na własnym systemie wzmocnień, który pozwala na kształtowanie inteligencji emocjonalnej.  

Staramy się tworzyć warunki do samodzielności dla każdego przedszkolaka. Jak? Poprzez kąciki zainteresowań, realizację tematów kompleksowych czy codzienne inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, czy aktywności dotyczących samodzielności i samoobsługi.

Promujemy zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchową. Codziennie realizujemy poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe. Zajęcia terenowe czy nauka przechodzenia przez jezdnię nie jest dzieciom obca.

Tworzymy warunki do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt. Nasze przedszkolaki wyposażone są w parasole, płaszcze przeciwdeszczowe i kalosze, aby nawet w niepogodę móc poprzez własne doświadczenia poznać różne warunki atmosferyczne

Organizujemy wydarzenia przedszkolne we współpracy z naszym najważniejszym partnerem - Rodzicami. Zebrania, zajęcia otwarte, porady i konsultacje specjalistów, a także udział w uroczystościach przedszkolnych - Drodzy Rodzice - jesteście dla nas ważni.

Nie przestajemy się rozwijać, w związku z czym wprowadziliśmy w Naszym Przedszkolu również elementy pedagogiki Marii Montessori. Dlaczego? Bo jest najbliższa dziecku i opiera się na relacji i obserwacji. Dziecko w tym nurcie dąży do samodzielności, pełne jest wiary we własne umiejętności, pracuje nad cierpliwością i koncentracją.

Dwujęzyczność

Od 2014 roku pracujemy w naszym przedszkolu w grupach dwujęzycznych. W jaki sposób? Jedna z Pań w każdej grupie mówi do dzieci wyłącznie w języku angielskim. Przedszkolaki nie mają pojęcia, że nauczyciel zna również język polski. Ta idea znakomicie sprawdziła się przez te wszystkie lata - przedszkolaki ucząc się równolegle z językiem ojczystym języka obcego mają szansę na naturalne opanowanie obydwu w jednakowym zakresie. Oprócz tego codziennie odbywają się z tą panią zajęcia z języka angielskiego.  

Nie zdziwcie się Rodzice, nauczyciel języka angielskiego z Wami również będzie komunikował się wyłącznie w tym języku!

Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole zapewnia szeroką ofertę zajęć dodatkowych w ramach pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Język angielski – codzienne zajęcia dydaktyczne z j. angielskiego realizowane przez nauczyciela j. angielskiego danej grupy
 • Rytmika – zajęcia realizowane raz w tygodniu w każdej grupie przez nauczyciela muzyki, wprowadzające dziecko w świat dźwięków, rytmu, instrumentów. (Tomasz Kołodziejczyk)
 • Gimnastyka – zajęcia grupowe realizowane raz w tygodniu, pozwalające na poprawę ogólnej koordynacji ruchowej. (Anna Jaworska)
 • Sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej realizowana przez nauczyciela logopedę. (Agata Tymuła)
 • Sensoplastyka – zajęcia sensoryczne, rozwijające wszystkie zmysły z wykorzystaniem tylko bezpiecznych produktów spożywczych. (Agnieszka Skiba)
 • Aerobik dla dzieci starszych – zajęcia rozwijające ogólną sprawność fizyczną, umiejętność pracy w grupie i zapamiętywania układów. (Marlena Marek)
 • Religia – zajęcia dla zerówek. (Bernadetta Kilian)

Oprócz zajęć dodatkowych cyklicznie odwiedzają nas:

 • Mobilna Filharmonia z koncertami
 • Warsztaty Podróżnicze „Poznaję świat”
 • Agencja Muzyczna Kama z audycjami muzycznymi
 • Teatrzyki

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W Naszym Przedszkolu w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane są zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem. Poprzez rozmowy z Rodzicami, konsultacje ze specjalistami czy codzienne obserwacje staramy się jak najlepiej rozpoznać problemy dziecka i wspomóc jego rozwój.    

Zajęcia logopedyczne prowadzone są dla dzieci w grupach 3,4,5 i 6- latków przez panie neurologopedki.

Zajęcia z psychologiem realizowane są dla dzieci w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.