Pn-Pt  6:30 - 17:00

Dyrektor  10:00 - 14:00

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej

Wymienia się wiele możliwych przyczyn/ czynników ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej. Obecne badania wskazują na systematyczny wzrost ilość dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego a więc pytanie o przyczyny staje się bardzo istotne.

Oto możliwe przyczyny zaburzeń:

1. Czynniki okołoporodowe

– dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie

– przebyta żółtaczka

– wydłużony, skomplikowany naturalny poród skutkujący ryzykiem niedotlenienia.

– nieprawidłowe ułożenie dziecka

– niska masa urodzeniowa.

2. Czynniki prenatalne:

– palenie papierosów, picie alkoholu i używanie narkotyków przez matkę,

– substancje chemiczne, lekarstwa i toksyny, które są absorbowane przez płód,

– komplikacje ciążowe, którym nie można było zapobiec, takie jak wirusy, choroby przewlekłe, duży stres emocjonalny lub problemy z łożyskiem,

– ciąże mnogie.

3. Czynniki genetyczne lub dziedziczna predyspozycja zauważalne, gdy u rodziców czy rodzeństwa dziecka występuje zaburzenie przetwarzania sensorycznego. 4. Okoliczności pourodzeniowe :

– zanieczyszczenie środowiska,

– nadmierna stymulacja, takie jak znęcanie się nad dzieckiem,

– niedostateczna stymulacja i ograniczone możliwości ruchu, zabawy, długa hospitalizacja,

– pobyt w sierocińcach.

Dotychczasowe badania na dają jednoznacznej odpowiedzi co jest przyczyną zaburzeń integracji sensorycznej . Wiedza na ten temat ciągle się poszerza więc być może w najbliższych latach poznamy odpowiedz.

LITERATURA:

Kranowitz C.S., Nie-zgrane dziecko, Zaburzenia przetwarzania sensorycznego- diagnoza i postępowanie, Gdańsk 2012