Pn-Pt  6:30 - 17:00

Dyrektor  10:00 - 14:00

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna to modne pojecie ostatnich lat co więc kryje się pod nim?

Integracja Sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia.

Zaburzenia integracji sensorycznej

Jeśli integracja sensoryczna nie funkcjonuje właściwie, człowiek nie jest w stanie w pełni odpowiednio funkcjonować. Przede wszystkim zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają rozwój, zapamiętywanie, naukę pisania czy liczenia. Dodatkowo mogą być przyczyną nieadekwatnych reakcji i zachowania, które może być odbierane jako niegrzeczne lub nieprawidłowe. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą na pewne bodźce reagować rozdrażnieniem, agresją, mogą mieć zwiększoną lub zmniejszoną potrzebę dotyku, więc mogą albo unikać kontaktu z innymi dziećmi lub przeciwnie: ugniatać je, popychać.

Nasz organizm przez cały czas funkcjonowania odbiera przeróżne bodźce (słuchowe, wzrokowe, dotykowe, mięśniowe, równowagi, węchu i smaku) z naszego ciała i środowiska. Trafiają one do mózgu, który je interpretuje i integruje. Kiedy są one ze sobą zsynchronizowane (zintegrowane) i pracują na „odpowiednich poziomach”, mówimy o prawidłowym rozwoju.

Dziecko wie jak właściwie się zachować, jak zareagować w danej sytuacji, jak się poruszać, wyrażać emocje i uczucia. Kiedy jednak coś jest nie tak: dochodzi do nadwrażliwości na pewien rodzaj bodźców albo zbyt małej wrażliwości, zaczynają się problemy. I wtedy właśnie mówimy o zaburzeniu integracji sensorycznej.

Objawy, które mogą świadczyć o zaburzenia integracji sensorycznej u przedszkolaków i uczniów:

• Nieprawidłowe napięcie mięśniowe, wady postawy.

• Problemami z koncentracją uwagi, zwłaszcza w grupie.

• Zbyt duża ruchliwość dziecka lub odwrotnie preferowanie siedzącego trybu życia, unikanie zabaw i gier ruchowych.

• Niezgrabność ruchowa, ociężałość i sztywność, obniżona równowaga i koordynacja, problem z uczeniem się nowych umiejętności

• Problemy w czynnościach precyzyjnych takich jak pisanie, cięcie, rysowanie, nawlekanie, często niechęć i unikanie ich.

• Problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania.

Nadwrażliwość na dotyk przejawiającą się unikaniem czynności higienicznych, metek lub niektórych ubrań, zabaw w piasku, zabaw plasteliną, farbą (malowanie palcami), nadmierne reakcje na pobrudzenie się.

Unikaniem huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, drabinek lub nadmiernym poszukiwaniem

tego typu zabaw.

Unikaniem miejsc zatłoczonych, głośnych, nieprzewidywalnych ( komunikacja miejska, supermarket, festyny itp.) lub po pobycie w takim miejscu nadmierne pobudzenie, zdenerwowanie.

• Poszukiwaniem mocnego dotyku, uderzania i uciskania własnym ciałem o innych ludzi lub przedmioty.

Nadwrażliwością na różne dźwięki i hałas, brak możliwości skupienia uwagi w hałasie.

Nadwrażliwością na bodźce wzrokowe: światło, pobudzenie lub brak skupienia uwagi w miejscach o dużej ilości kolorów, świateł, ludzi.

Nadwrażliwość na zapachy, wyczuwanie ich z daleka, odmowa jedzenia pokarmów ze względu na ich zapach, łatwy odruch wymiotny ze względu na zapach.

Unikaniem niektórych smaków, konsystencji pokarmów a nawet jedzeniem wybiórczym. Pamiętajmy, że ”jedna jaskółka wiosny nie czyni”, występowanie jednego czy dwóch objawów nie świadczy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Natomiast jeśli jest ich więcej i utrudniają one codzienne funkcjonowanie dziecku, to może być sygnał o problemach z przetwarzaniem bodźców sensorycznych.

Bibliografia:

1. Borkowska M., Wagh K.: Integracja sensoryczna na co dzień, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

2. Kranowitz C.: Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012