Pn-Pt  6:30 - 17:00

Dyrektor  10:00 - 14:00

Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa jest absolutnie niezbędna osobom w każdym wieku. Jednak największy “głód ruchu” występuje u przedszkolaków i najmłodszych uczniów klas podstawowych.

Ćwiczenia fizyczne wpływają pozytywnie nie tylko na ciało, ale także na umysł i zdolności społeczne. Dzieci, które potrafią odnaleźć się w grach zespołowych z rówieśnikami, łatwiej radzą sobie z pracą w grupie, sprawniej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Co równie ważne, aktywność ruchowa podnosi samoakceptację dziecka.

Rodzicu, często w jak najlepszej wierze, nie zawsze wspierasz rozwój fizyczny swojego dziecka. Nieraz jest wręcz odwrotnie: swoimi uwagami powstrzymujesz naturalną dziecięcą aktywność ruchową: “Nie biegaj, bo się spocisz”, “Nie biegaj bo się wywrócisz”– te słowa najmłodsi słyszą z Państwa ust bardzo często. Efekt tego, niestety, jest taki, że dzieci unikają aktywności fizycznej, wybierając komputer. Dla dzieci perspektywa zdrowia, choroby czy przyszłościowych konsekwencji jest odległa i niezrozumiała. Dlatego to Państwa rolą jest kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z aktywnością fizyczną.

Korzyści zdrowotne aktywności fizycznej u dzieci:

• Ruch wspiera pracę płuc i układu oddechowego,

• powoduje wzrost odporności na choroby oraz poprawę systemu obronnego,

• wpływa korzystnie na układ hormonalny najmłodszych – wzrasta tolerancja glukozy, a zmniejszają się problemy z metabolizmem,

• powoduje zmniejszenie ciśnienia skurczowego krwi i zapewnia ekonomiczniejszą pracę serca oraz zwiększenie pojemności tlenowej krwi,

• zwiększa wytrzymałość i sprężystość mięśni, poprawia koordynację nerwowomięśniową.

Organizm, który często poddaje się aktywności ruchowej, lepiej toleruje wysiłek i obciążenia – nie tylko fizyczne, ale również umysłowe czy psychiczne.